Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 6 درجه های کارشناسی ارشد که در سفالگری 2023

6 کارشناسی ارشد برنامه ها که در سفالگری 2023

بررسی اجمالیسرامیک شکلی از هنر با، تاریخ غنی طولانی است. تمدن ماقبل تاریخ سفال در قالب سرامیک برای ایجاد عروق زیبا و دکوراسیون استفاده کرده اند، و این شکل از هنر شده است در طول قرن ها تا به امروز از آن است که شکلی از هنر واقعی در نظر گرفته کامل. کارشناسی ارشد در سرامیک فراهم می کند هنرمندان این شانس را به مطالعه این هنر و صنعت در عمق.

چیست سرامیک؟

سرامیک گر چه هنر هنر از خاک رس و یا دیگر مواد خام با استفاده از تکنیک سفال است. سفال را می توان مورد استفاده برای ایجاد هنر و اقلام عملی است.

مزایای گرفتن استاد در سرامیک چه هستند؟

کارشناسی ارشد در سرامیک به شما می دهد درک عمیق از هنر، تاریخ و گر چه هنر سرامیک. کسانی که مدرک پیشرفته در سرامیک دارای مهارت آنها باید استادان واقعی در این هنر و صنعت.

چقدر هزینه را به یک استاد در سرامیک؟

هزینه برای کارشناسی ارشد در رشته سرامیک بسته به محل که در آن شما مطالعه متفاوت خواهد بود. عوامل مانند کشور، مدرسه و طول برنامه تمام هزینه های کلی آن تاثیر می گذارد.

چه نوع بهبود شغلی می تواند شما را با یک استاد در سرامیک انتظار می رود؟

با توجه به یک استاد در سرامیک خواهد درها را به فرصت های شغلی که تنها به کسانی که استادان واقعی این شکل خاصی از هنر در دسترس هستند را باز کنید.

چرا سرامیک آنلاین دوره؟

در حالی که برخی سرامیک باید در یک مدرسه مورد مطالعه، به دلیل دست به دست در ماهیت این رشته، شما می توانید برخی از دوره های آنلاین را. انجام این کار کمک خواهد کرد که شما کار می کنند در اطراف برنامه خود را و حتی نجات یک کمی از پول در این دوره از مطالعه.

از کجا نگاهی به استاد در سرامیک؟

مدارس که استاد در برنامه هنر اختصاص داده اند اغلب به یک استاد در سرامیک خواهد داشت. شما می توانید این برنامه ها در دانشگاه های سراسر جهان پیدا کنید.

چگونه به درخواست برای کارشناسی ارشد در سرامیک؟

جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس با مستقیم دفتر پذیرش از مدرسه به انتخاب شما با پر در قالب بخوره.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • مطالعات هنر
  • هنرهای خلاق
  • سفالگری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات هنر (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه