Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 19 درجه های کارشناسی ارشد که در زیست شناسی سلولی 2023

19 کارشناسی ارشد برنامه ها که در زیست شناسی سلولی 2023

بررسی اجمالی

یک مدرک عالی فارغ التحصیل برای دانش آموزانی که مایل به یادگیری بیشتر هستند، استاد است. دانش آموزان می توانند بینش و دانش بیشتر در مورد زمینه های خاص در زمینه های تحصیل خود، که کمک می کند تا آنها را برای حرفه ای آماده سازی.

استاد زیست شناسی سلولی چیست؟ این برنامه برای دانش آموزانی است که می خواهند به زیست شناسی مولکولی غرق شوند. دانش آموزان می توانند به طور معمول از تعدادی از موضوعات مختلف انتخاب شوند که ممکن است شامل ایمونولوژی، سرطان، بیوفیزیک معاصر، زیست شناسی شیمیایی، میکروبیولوژی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی سلول های بنیادی یا فارماکولوژی باشد. کلاس های خاص ممکن است شامل ژنتیک مولکولی، زیست شناسی مولکولی DNA، انتقال ژن پستانداران، زیست شناسی، ژنتیک پیشرفته، زیست شناسی توسعه، نوروبیولوژی، یا ایمونوپاتولوژی باشد. دانش آموزان در محیط های کلاس و محیط آزمایشگاهی یاد می گیرند و بیشتر برنامه های درسی شامل توسعه پایان نامه تحقیقاتی می شود.

مزایای متعددی برای کسانی که این درجه پیشرفت را دنبال می کنند وجود دارد. برخی از مهارت هایی که ممکن است توسعه یابد شامل تفکر انتقادی، توجه به جزئیات و توانایی کار مستقل است.

وقتی که برای انتخاب یک کالج می آید، دانش آموزان باید درک کنند که آموزش و پرورش می تواند از یک مدرسه به دیگران متفاوت باشد. دانش آموزان باید درمورد هزینه های تحصیل و سایر هزینه ها و همچنین در مورد بورس تحصیلی، کمک های مالی یا سایر گزینه های کمک مالی موجود و تماس با آنها تماس بگیرند.

افرادی که مدرک کارشناسی خود را در زیست شناسی سلولی کسب می کنند، واجد شرایط کارهای مختلف پزشکی، گیاه شناسی، بیوتکنولوژی و ژنتیک می باشند. برخی از عناوین شغلی خاص ممکن است شامل زیست شناس مولکولی، معلم زیست شناسی، تکنسین آزمایشگاهی، متخصص تحقیقات و زیست شناس سلولی باشد. کارفرمایان ممکن است شامل امکانات بهداشتی، دانشگاه ها، آزمایشگاه های خصوصی، موسسات تحقیقاتی، شرکت های داروسازی یا دولت باشند. برای فرصت های شغلی بیشتری، ممکن است بعضی از دانشجویان بتوانند مدرک دکتری خود را ادامه دهند و پیگیری کنند.

مدرسه عالی ممکن است در محله شما، در یک کشور دیگر یافت شود یا از طریق رایانه شما قابل دسترسی باشد. از پایگاه داده جامع ما برای جستجوی برنامه خود در زیر استفاده کنید و با پر کردن فرم سرب، به طور مستقیم با دفتر پذیرش مدرسه انتخابی خود تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • علوم طبیعی
  • زیست شناسی
  • زیست شناسی سلولی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (19)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه