Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 34 درجه های کارشناسی ارشد که در جغرافیا 2023

34 کارشناسی ارشد برنامه ها که در جغرافیا 2023

بررسی اجمالی

هستند استاد بسیاری را در برنامه های تحصیلی جغرافیا ارائه شده توسط موسسات دانشگاهی عالی و با بهرهگیری از دانشکده که کارشناسان در این زمینه خود را در نظر گرفته وجود دارد. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در برنامه های جغرافیا یک طیف گسترده ای از گزینه های شغلی، از جمله جغرافیای سیاسی، نقشه کشی، جغرافیا صنعتی، تکنسین جغرافیایی، متخصص اطلاعات جغرافیایی، و تحقیقات میدانی.

اکثر اصلی در برنامه های جغرافیا بر تحقیق و برنامه درسی است که شامل آزمایشگاه های جغرافیا و سفرهای جغرافیایی متمرکز شده است. تنظیم برای کارشناسی ارشد در جغرافیا تعاملی بین محیط زیست، دانشکده و همسالان است. دانش آموزان ترم که به بررسی اقتصاد جغرافیا، جغرافیا شهری و روستایی، اقلیم، و جغرافیا فرهنگی را تجربه کنند. دانش آموزان به احتمال زیاد مورد نیاز برای تکمیل پایان نامه یا رساله به کسب استاد در درجه جغرافیا.

حرکت از طریق استاد در برنامه های جغرافیا زیر و پیدا کردن آموزش و پرورش است که کمک خواهد کرد که شما را گام بعدی در زندگی حرفه ای خود را!

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • علوم طبیعی
  • علوم جغرافیا
  • جغرافیا
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (34)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه