Keystone logo

28 کارشناسی ارشد برنامه ها که در مطالعات هنر تصویر سازی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • مطالعات هنر
  • تصویر سازی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات هنر (28)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد برنامه ها که در مطالعات هنر تصویر سازی

مدرک کارشناسی ارشد درجه کارشناسی ارشد است که دلالت یادگیری پیشرفته در زمینه مطالعه است. برای بسیاری از دانشجویان، این درجه را می توان در 18-24 ماه دست آورده است.

یک استاد در تصویر چیست؟ یکی از مهم ترین مهارت های شما می توانید به عنوان یک هنرمند از این توانایی برای تفکر استراتژیک در مورد استفاده از هنر برای بیان یک داستان است. شما به احتمال زیاد خواهد آموخت که چگونه برای ایجاد شخصیت و آنها شخصیت منحصر به فرد در حالی که رسم مخاطبان خود را به داستان بدهد. هنرهای زیبا نیز در دسترس خود را با دوره های در مفاهیم، ​​ترکیب، هنر معاصر و بیشتر است. شما می توانید با مهارت های عملی در طراحی خلاق با استفاده از هر دو (مانند قلم و جوهر) فرمت های دیجیتال و سنتی فارغ التحصیل.

درآمد یک استاد در تصویر می تواند به شما در موقعیت های مختلف شخصی و حرفه ای شما با دادن یک صدا و اعتماد به نفس برای بیان ایده های شما کمک کند. شما به احتمال زیاد خواهد آموخت که چگونه به پرورش سند چشم انداز خلاق خود را و تکنیک های هنری و به دست آوردن مهارت های رهبری برای استفاده در کارگردانی پروژه.شما همچنین می توانید مهارت های ارائه ارزش است که مطمئن شوید که به شما خدمت می کنند در هر زمینه شغلی به دست آورید.

هستند بسیاری از مدارس واجد شرایط ارائه به استاد در تصویر وجود دارد. هزینه های آموزش و پرورش در مدرسه شما انتخاب می کنید بستگی و جایی که آن واقع شده است. برای تفکیک هزینه البته، با مدرسه تماس بگیرید به طور مستقیم.

اگر شما یک بازی هستید، شاید شما می خواهم به بازی ها را از طرف دیگر نگاه کنید و کمک به نشان دادن آنها. چگونه می خواهید به منظور جلب کتاب های کمیک و یا یک کاریکاتوریست؟ هنرمندان داستانپردازی همیشه در تقاضا، چه در سازمان های آگهی و یا تلفن های موبایل. آیا دیجیتال یا چاپ، کتاب همیشه نیاز به یک طراح پوشش، و یا شاید شما می خواهید برای نشان دادن کتاب های کودکان. همه این مشاغل نیاز به مهارت های گویا.

اگر شما آماده برای کشف این مسیر شغلی هستید، انواع مدارس در سراسر جهان شما می توانید از طریق ارائه مبتنی بر اینترنت حضور دارد.جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم بخوره.