Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 17 درجه های کارشناسی ارشد که در بازاریابی جهانی 2023

17 کارشناسی ارشد برنامه ها که در بازاریابی جهانی 2023

بررسی اجمالی

موضوع در نظر گرفتن مزایای تجاری از هر بین المللی شباهت، تفاوت، و فرصت با هدف دستیابی به اهداف جهانی به عنوان بازاریابی جهانی در نظر گرفته. مدرک کارشناسی ارشد در بازاریابی جهانی در طراحی شده است به تجهیز زبان آموزان با بهترین مهارت در بازاریابی استراتژیک و هر گونه توانایی های مدیریتی مربوطه. این الزامات اصلی برای توسعه، مدیریت و اجرای هر بازارهای بین المللی را هدف قرار می باشد. این برنامه هدف در دستیابی به انتشار کیفیت مهارت به همه دانش آموزان با توجه به این خط از حرفه ای است. جوانان حرفه ای در نتیجه به این برنامه در نظر گرفتن دانش پیشرفته و مهارت های عملی در تنظیمات بازار جهانی است. این برنامه به تشریح روش موثر و ارسال سیگنال های روشن به تمام زبان آموزان تا آنجا که الگوهای بازار بین المللی و محلی نگران هستند. موضوع جهانی است که مصرف بازار با اثر بزرگ.درک جامع در تمام نظریه ها و روش ها در مورد الگوهای مصرف کننده جهانی، بطور قابل توجهی از طریق برنامه انجام می شود. برنامه کارشناسی ارشد طراحی شده است به برجسته بازاریابی کسب و کار به کسب و کار در یک چارچوب است که در سطح پیشرفته بر اساس سطح جهانی. فرصت های شغلی را availed توسط از اتمام کارشناسی ارشد در برنامه های بازاریابی جهانی در بسیاری از هستند و دانش آموزان فرصت برای شکل دادن به حرفه خود را دارند. هر سازمان به دنبال درک عوامل بین المللی است که نقش بزرگی در عرصه بازاریابی ایفا می کنند. متخصصین مجرب در زمینه بازاریابی جهانی می تواند این عاقلانه انجام دهد. این برنامه در سطح جهانی در حال حاضر در دسترس است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر
  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • بازاریابی جهانی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات بازاریابی (17)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه