کارشناسی ارشد EN Journalisme همکاران ارتباطات (MAJ)

لس journalistes د demain

Partenariat AVEC له رسانه همکاران درد زایمان EN RÉSEAU

Offre منحصر به فرد EN سوئیس، conçue همکاران gérée EN partenariat AVEC لا بنیاد رقیق مرکز romand د تشکیل DES journalistes، شبه représente له entreprises رسانه د د romande سوئیس، تشکیل cette دانشگاههای SE caractérise همتراز بعد SA professionnalisante. تراورس له périodes د مرحله EN ENTREPRISE (obligatoires همکاران rétribués D'طلا حداقل چاپی 250.- / semaine)، له ateliers rédactionnels همکاران له خانقاه donnés همتراز DES professionnels reconnus، له étudiants sont régulièrement fa ارتباط با AVEC لوموند DES رسانه D ' اطلاعات است.گفت و گو سازمان ملل متحد constructif entre pratiques professionnelles همکاران réflexions académiques EST ainsi اطمینان، له professionnels garantissant DES www.servicebc.gov.bc.ca ممنوعیت فروش étroits AVEC لا réalité DES مشاغل، ET له académique injectant نقد recul سازمان ملل متحد و همکاران UNE ouverture سور لوموند.

DES année L'académique 2013-2014، L'AJM طلا s'associe استاد EN ارتباطات همکاران رسانه د l 'دانشگاه د ژنو پور پیشنهاد à leurs étudiants respectifs 8 خانقاه EN ارتباطات سور له matières پایه پردازنده مشاغل د لا ارتباطات. CE دوم AUX permet partenariat étudiants د l 'AJM D'acquérir DES تواناییها و ظرفیتهای supplémentaires سور لو contexte dans lequel ILS seront appelés à exercer.

دیدگاه professionnelles

لس débouchés offerts طلا ترمه رقیق incluent استاد، dans لو domaine رقیق journalisme comme dans celui رقیق مدیریت، لا plupart DES entreprises رسانه د د romande سوئیس partenaires د l 'آکادمی رقیق journalisme همکاران DES رسانه (journaux، RTS، رادیو و همکاران تلویزیون privées، agences د پرس، رسانه numériques، و غیره). طلا D'درامد کلیسایی شناسایی UNE بین المللی EN مهم فونز کارشناسی ارشد دانشگاههای، تشکیل cette ouvre également L'لوازم AUX entreprises رسانه د étrangères.

ساختار د لا تشکیل

تشکیل لا s'étend سور deux و آینس همکاران compte 120 واحد اثرات.spécialisé کارشناسی ارشد گرایش pratique FORTE، celui-CI inclut DES ateliers rédactionnels (30 اعتبارات) و همکاران DES périodes د مرحله EN ENTREPRISE (24 اعتبارات). لو reste د لا تشکیل SE répartit EN trois قطب: مدیریت پردازنده entreprises رسانه د، REFLEXION سور لو journalisme، اطلاعات فن آوری ناولس D'. سازمان ملل متحد Memoire می باشد obligatoire (12 واحد) لخته لا سازند. لو é تدس طرح D'intègre گزینه D'nombre خاص سازمان ملل متحد شبه permettent AUX étudiants D'approfondir له domaines EN fonction د leurs intérêts.

INTERACTIF Enseignement

L'Académie پردازنده رقیق journalisme همکاران DES رسانه (AJM) veut répondre AUX besoins EN پرسنل qualifié DES entreprises رسانه د AVEC innovante تشکیل UNE.changements deux و majeurs bouleversent له besoins EN تشکیل DES journalistes همکاران کادر رقیق secteur DES رسانه:

  • L'تکامل extrêmement RAPIDE DES فن آوری utilisées
  • پردازنده exigences د qualité شبه NE cessent د SE renforcer AVEC L'تقویت د لا موافقت همکاران شبه nécessitent UNE تکامل پردازنده تواناییها و ظرفیتهای managériales.

Aucune اکول NE répond à L'گروه د CES nouveaux besoins. AVEC له سازند qu'elle پیشنهاد، L'AJM lacune cette comble.

Descriptifs DES enseignements

Chaque enseignement عمل L'Objet خرید D'سازمان ملل متحد DESCRIPTIF précisant له objectifs، له اعتبارات acquérir، لو contenu رقیق خانقاه، له مراجع، له مدالیته D'ارزیابی ainsi فونز L'équipe enseignante.

ارزیابی

توس له enseignements sont évalués EN خانقاه د semestre OU دورانت لا جلسه D'examens د باله د semestre، prenant formes différentes، یک savoir شاهد تداوم، محک نهایی، سخنرانیها، تفاهم. Chaque ارزیابی EST précisée dans لو DESCRIPTIF د chaque خانقاه.

شرایط requises

  • posséder سازمان ملل متحد UNE D'کارشناسی دانشگاه سوئیس عضو جدید می توانید تیتر autre معادل jugé.لو MAJ استاد professionnalisant EST سازمان ملل متحد، c'est-à-وخیم غیر consécutif: aucun کارشناسی دانشگاههای n'y دان automatiquement لوازم. لس étudiants pourront ainsi afficher DES profils TRES تفاوت های
  • rédiger مقاله سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد sujet سور تحمیل لا MI-مای après L'مامور د لئر پرونده: سرم CET مقاله incorporé طلا پرونده همکاران بررسی LA کمیسیون DES پذیرش همتراز همکاران DES تورهای د l 'آکادمی رقیق journalisme همکاران DES رسانه <./ LI>

لا روش و همکاران لس شرایط د 'پذیرش détaillées SE trouvent سور لو سایت: www.unine.CH / مه

برنامه آموزش در:
  • فرانسوی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Neuchatel, Faculty of Economics and Business »

این دوره واقع در پردیس
Duration
Price
790
هر ترم هزینه 790 CHF
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ