کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

عمومی

درباره این دانشگاه

The first public administration school in Latin America, the Brazilian School of Public Administration at the Getulio Vargas Foundation (FGV/EBAP) was established in Rio de Janeiro on April 15, 1952 t ... اطلاعات بیشتر

The first public administration school in Latin America, the Brazilian School of Public Administration at the Getulio Vargas Foundation (FGV/EBAP) was established in Rio de Janeiro on April 15, 1952 through a partnership between the United Nations (UN) and the FGV, in order to respond to demands for qualified professionals in this field. اطلاعات محدود
ریودوژانیرو , Bailrigg , مونترال , یوکوهاما , بنگالورو + 4 بیشتر کمتر