کارشناسی ارشد هنر / کارشناسی ارشد هنرهای زیبا در نقاشی

عمومی

درباره این دانشگاه

Paris College of Art is a dynamic forum for exchanging ideas, methods and professional experience. Our students and faculty combine curiosity, experimentation and enthusiasm in the pursuit of learning ... اطلاعات بیشتر

Paris College of Art is a dynamic forum for exchanging ideas, methods and professional experience. Our students and faculty combine curiosity, experimentation and enthusiasm in the pursuit of learning. اطلاعات محدود
پاریس , بوستون , خوب + 2 بیشتر کمتر