کارشناسی ارشد هنر مقدس

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

The School, which does not adhere to any particular artistic current, is above all a Workshop where students and teachers, artists and craftsmen, produce high-quality sacred artworks. As students deve ... اطلاعات بیشتر

The School, which does not adhere to any particular artistic current, is above all a Workshop where students and teachers, artists and craftsmen, produce high-quality sacred artworks. As students develop their design and production skills, they worked on artistic commissions, learning also how to interact with clients and their needs. اطلاعات محدود
متروپولیتن فلورانس