کارشناسی ارشد هنر در ارتباطات جمعی، تبلیغات و روزنامه نگاری

عمومی

2 مکان موجود

شرح برنامه

برنامهی بررسی اجمالی

  • کد Programe: 709
  • مدت زمان: حداقل. مدت زمان 2 سال، حداکثر. مدت زمان 4 سال
  • معیارهای واجد شرایط بودن: فارغ التحصیلی در هر جریان یا معادل آن
  • هزینه ثبت نام: INR1500 / -
  • هزینه Tution: INR7500 / - در هر خطای
  • هزینه های امتحان: 1500 / - در هر خطای

هدف

این برنامه فوق لیسانس با هر دو دانش آکادمیک و حرفه ای مهارت های مورد نیاز در صنعت رسانه را تولید کند. هدف از این برنامه این است برای تغذیه دانش آموزان به عنوان برای تبدیل شدن به رهبران جامعه با یک حس بالای مرگ و میر، مهارت و بینش. همچنین در تولید روزنامه نگاران و ارتباط برقرار میکنند قادر به کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور و در نتیجه برای ترویج روند دموکراسی هدف. چنین مبشرین رسانه های جمعی تحصیل، همه کاره و مهارت می تواند در ایجاد یک بنیاد قوی از کشور کمک کند.

محتوا برنامه

ترم 1

کد خانقاه افراد اعتبار
MAMCAJ11 رسانه چاپی 4
MAMCAJ12 ارتباط جمعی 4
MAMCAJ13 تئوری و تحقیقات ارتباطات 4
MAMCAJ14 فناوری رسانه 4
MAMCAJ15 P عملی 2
- مجموع اعتبار 18

ترم 2

کد خانقاه افراد اعتبار
MAMCAJ21 ارتباطات انسانی 4
MAMCAJ22 روزنامه نگاری پخش 4
MAMCAJ23 معرفی روزنامه نگاری 4
MAMCAJ24 ارتباط جمعی و جامعه 4
MAMCAJ25 مهارت های ارتباطی 2
- مجموع اعتبار 18

ترم 3

کد خانقاه افراد اعتبار
MAMCAJ31 گزارش و ویرایش 4
MAMCAJ32 مقدمه ای بر تبلیغاتی 4
MAMCAJ33 مقدمه ای بر روابط عمومی 4
MAMCAJ34 تبلیغات طراحی و اصل 4
MAMCAJ35 P گزارش پروژه 2
- مجموع اعتبار 18

ترم 4

کد خانقاه افراد اعتبار
MAMCAJ41 مقدمه ای بر تکنولوژی تولید 4
MAMCAJ42 تقدیر رسانه 4
MAMCAJ43 آشنایی با عکاسی 4
MAMCAJ44 توده اخلاق ارتباطات و قوانین 4
MAMCAJ45 P گزارش پروژه 2
- مجموع اعتبار 18
آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

Mahatma Gandhi University Rwanda is a Higher Learning Institution established and recognized by Higher Education Council, Ministry of Education, and Government of the Republic of Rwanda. The aim of th ... اطلاعات بیشتر

Mahatma Gandhi University Rwanda is a Higher Learning Institution established and recognized by Higher Education Council, Ministry of Education, and Government of the Republic of Rwanda. The aim of this university is to educate students globally and make them an able citizen. The University Operating as a non-profit making institution of Higher اطلاعات محدود
کیگالی , کیگالی + 1 بیشتر کمتر