شرح

چرخه دوم مواد مهندسی، تخصص در مواد هواپیما به منظور پاسخگویی به نیازهای بازار کار است و هدف آن آموزش کارکنان با مهارت و دانش پیشرفته در مواد برای هواپیما یا زمینه های مرتبط، ضروری برای انجام فعالیت های مهندسی در یک صنعت رو به رشد در حال توسعه در پرتغال است.

استاد هدف خود را برای آموزش دانش آموزان برای نشان دادن رهبری فنی و حرفه ای و همچنین سازگاری لازم در یک جامعه در تغییر مداوم است.

این صنعت نیاز به متخصصان مواد دارد که می توانند این دانش را در برنامه های کاربردی کاربردی عملی و کاربردی به کار گیرند. به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده برای این مطالعه، چرخه طرح برنامه درسی با مشورت با صنعت، تضمین منافع کارفرمایان آینده و اعضای هیئت علمی سایر موسسات آموزش عالی پرتغالی در کشور توسعه یافت.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط Atlântica University »

آخرین به روز رسانی May 1, 2019
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
پاره وقت
تمام وقت
Price
7,000 EUR
هزینه سالانه
Deadline
اوت 20, 2019
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
اوت 20, 2019

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
اوت 20, 2019
End Date

Engenharias Atlântica - Carbures