مطالعات اقتصادی و تجاری تجارتی چین و اروپا یک برنامه مطالعات بین فرهنگی است که در آن دانشجویان بینش های پایه ای را در رابطه با اقتصاد و روابط اقتصادی چین و اروپا به دست می آورند. این شامل نگاه کردن به جنبه های خاص تجارت داخلی و جریان مالی و همچنین درک شرایط اجتماعی و اقتصادی دو منطقه ژئوپولتیک است.

BPS Summer Partyدانشکده حرفه ای برلین (عکس: کتی اتو، 2017)

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Berlin School of Economics & Law »

آخرین به روز رسانی نوامبر 30, 2018
این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
14,950 EUR
Deadline
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
End Date
سپتامبر 2021
آخرین مهلت تقاضا
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
سپتامبر 2021