mestradoDPE

محصول و فضا همواره در یک محیط قرار دارند، فرض اصلی ویژگی ها و اهداف استاد طراحی محصول و فضا است. این مفهوم از طریق تحقق طرح های طراحی اشیاء در مقیاس دست، بدن و فضا، از طریق جمع آوری زمینه های تخصصی تولید محیط و صنعتی، تحقق می یابد.

در طول این دوره کارشناسی ارشد، دانش آموزان مهارت های فنی را از طریق استفاده از فناوری مانند CAD / CAM (اتوکد، Solidworks) و تجسم سه بعدی (3D Studio Max) توسعه می دهند.

علاوه بر دانشکده متشکل از متخصصان فعال در بازار، این برنامه همچنین به دنبال رصد بازار، پاسخ به نیازهای منطقه است.

تجربه بین المللیinternacional101علاوه بر مشارکت های بین المللی ای که IADE دارد، شبکه جهانی دانشگاه های بین المللی IADE 80 دانشگاه در 29 کشور ارائه می دهد که دانش آموزان می توانند از طریق تحرک بین المللی اقدام کنند.شرکت ها

در طول مدرک کارشناسی ارشد، دانش آموز با سابقه کار با رهبران و مربیان حرفه ای، کارگاه های آموزشی، پروژه های با شرکت ها و غوطه وری در آژانس مدرسه ارتباطی دائمی با دنیای حرفه ای خواهد داشت.

برنامه مطالعه

سال اول

نیمه اول


نیمه سوم

طول عمرکار پست / 4 ترم

برنامه آموزش در:
  • پرتغالی

مشاهده 7 برنامه دیگر ارائه شده توسط IADE »

این دوره واقع در پردیس
Duration
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ