کارشناسی ارشد زیست شناسی و بهداشت

عمومی

درباره این دانشگاه

The Institut Polytechnique de Paris is a world-class Institute of science and technology encompassing 5 prestigious French engineering Schools: École Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom P ... اطلاعات بیشتر

The Institut Polytechnique de Paris is a world-class Institute of science and technology encompassing 5 prestigious French engineering Schools: École Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom Paris, Télécom SudParis. اطلاعات محدود