کارشناسی ارشد در معماری

عمومی

شرح برنامه

کارشناسی ارشد در معماری

تخصص از معماری در دانشکده هنرهای زیبا تاسیس شد. دانشکده مهندسی در سال تحصیلی 2005-2006 تاسیس شد و صندلی از معماری در ترکیب آن گنجانده شده است.

دو تخصص در صندلی معماری در سال تحصیلی 2005-2006 عمل می کرد:

  1. تخصص معماری
  2. تخصص ساخت و ساز های صنعتی و مدنی

دانشکده مهندسی شروع به کار کرد به عنوان دانشکده فنی و مهندسی و معماری در 2007-2008 سال تحصیلی بود و 4 صندلی وجود دارد. یکی از آنها این صندلی از معماری است. آن شامل:

  1. در 2002-2003 دانشگاهی سال 8 دانش آموزان
  2. در 2004-2005 دانشگاهی سال 10 دانش آموزان
  3. در 2016-2017 دانشگاهی سال 12 دانش آموزان به دانشکده (تمام وقت) پذیرفته شد.

بخش پاره وقت در صندلی معماری در سال 2012 ایجاد شد، در حال حاضر، مطالعه 12 دانش آموزان است. در حال حاضر، 130 دانش آموز در صندلی معماری مطالعه است.

  1. در تمام وقت department- 51 نفر
  2. در پاره وقت بخش-12 دانش آموز
آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities ... اطلاعات بیشتر

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities. The electronic rooms, labs, internet centers, and an electronic library, equipped with modern information technologies at the university serve teaching staff and students. WI –Fi wireless internet system is available in the whole area of university. اطلاعات محدود