کارشناسی ارشد در مدیریت گردشگری

عمومی

3 مکان موجود

شرح برنامه

این دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره های آموزش گردشگری در بخش گردشگری است که حرفه ای در بخش گردشگری می شود. شما می توانید به عنوان آژانس مسافرتی و مدیر تور اپراتور، کارشناس گردشگری و ارتباطات برای گردشگری، مدیریت گردشگری، مدیر فنی، آژانس مسافرتی، رهبر تور، کار کنید. هیچ کارشناسی ارشد دیگر در گردشگری شما را برای بازار کار آماده نمی کند!

چرا مدرک مدیریت گردشگری را انتخاب کنید؟

مدرک فوق لیسانس در مدیریت گردشگری یک دوره آموزشی نظری و عملی است که بسیار متخصص برای کار در گردشگری و تبدیل شدن به حرفه ای در بخش گردشگری است. این استاد بهترین است زیرا:

 • این یک آموزش جدی، بتنی و نتیجه گرا ارائه می دهد. استادان بسیار واجد شرایط هستند و تجربه زیادی در زمینه دارند.
 • کارآموزی در شرکت های مربوطه در زمینه گردشگری تضمین شده است. آموزش توریستی شما تا این حد کامل است و شما را برای فرصت های شغلی مختلفی که برای استاد مدیریت گردشگری ایجاد شده آماده می کند.

رسانه های حرفه ای

 • مدیر فنی آژانس مسافرتی
 • همراهی مسافرتی
 • مدیر آژانس مسافرتی و تور اپراتور
 • کارشناس بازاریابی و ارتباطات برای گردشگری

دوره های آموزشی

 • بازاریابی گردشگری
 • تکنولوژی گردشگری
 • برنامه های گردشگری
 • قوانین گردشگری
 • حسابداری توریستی
 • وب 3.0 در بازاریابی گردشگری
 • انتخاب رسانه های اجتماعی و ادغام در استراتژی بازاریابی گردشگری

مکان

مکان های کارشناسی ارشد عبارتند از:

 • میلان
 • رم
 • ناپل

برای چه کسی است؟

این استاد در مدیریت گردشگری به عنوان دریافت کنندگان فارغ التحصیلان، فارغ التحصیلان، و همچنین کارآفرینان در حال حاضر در بخش گردشگری فعال است.

آخرین به روز رسانی ژوئن 2018

درباره این دانشگاه

Fondata da Fabrizio Serafini, esperto professionista, con al suo attivo numerosi successi nel settore manageriale. Up level dal 1995 ad oggi ha al suo attivo le più interessanti case history umane in ... اطلاعات بیشتر

Fondata da Fabrizio Serafini, esperto professionista, con al suo attivo numerosi successi nel settore manageriale. Up level dal 1995 ad oggi ha al suo attivo le più interessanti case history umane in fatto di formazione e iperspecializzazione. Nel 2004 acquisisce la certificazione ISO 9001:200Settore/i EA di attività : 37 Progettazione ed erogazioni di Master Post-Laurea, e non, e di Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale. Nel 2009 Accreditamento presso la Regione Lazio. Nel 2011 Accreditamento presso la Regione Lombardia. اطلاعات محدود
ناپل , رم , میلان + 2 بیشتر کمتر