کارشناسی ارشد در فناوری و سیاست عمومی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

دانشجویان ایده‌آل

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

نتیجه برنامه

$expand_more $expand_less

شهریه برنامه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

A unique partnership between the international training center of the ILO, UN organizations, and academia.

A unique partnership between the international training center of the ILO, UN organizations, and academia. اطلاعات محدود
تورین , بارسلونا + 1 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.