کارشناسی ارشد در علوم انگور و شراب ، دوره زراعت انگور و محیط زیست

عمومی

درباره این دانشگاه

The University of Haute-Alsace (UHA) is structured to ensure a wide reach and become a real engine at society's heart. Three major poles make up its organization: training, research, management, and s ... اطلاعات بیشتر

The University of Haute-Alsace (UHA) is structured to ensure a wide reach and become a real engine at society's heart. Three major poles make up its organization: training, research, management, and services. اطلاعات محدود
مالاول , Colmar + 1 بیشتر کمتر