کارشناسی ارشد در روابط اعتباری مالی و ارزی بین المللی

عمومی

شرح برنامه

استاد در مالی و ارز روابط اعتباری بین المللی

روابط ارز و مالی به توسعه از کالاها و خدمات در تجارت خارجی کشور، مبادلات علمی و فن آوری، گردشگری، عمومی و انتقال خصوصی مربوط است در ارتباط با توسعه مهاجرت سرمایه و حرکت سرمایه گذاری بین المللی گرفته اند ، صدور اوراق قرضه، امور مالی، کمک های اقتصادی. اشکال روابط اقتصادی بین المللی سنتز، اشکال و انواع هستند (سیاسی، فرهنگی، ورزشی، و غیره) و یا دیگر معاملات در روابط بین دولتی استفاده می شود.

مبنای قانونی سیستم مجموعه ای از قوانین بین المللی و داخلی است و با کمک آن، مقررات ارز در روابط بین المللی، وام و تامین مالی انجام می شود.

آخرین به روز رسانی آوریل 2017

درباره این دانشگاه

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities ... اطلاعات بیشتر

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities. The electronic rooms, labs, internet centers, and an electronic library, equipped with modern information technologies at the university serve teaching staff and students. WI –Fi wireless internet system is available in the whole area of university. اطلاعات محدود