استاد در مالی و ارز روابط اعتباری بین المللی

روابط ارز و مالی به توسعه از کالاها و خدمات در تجارت خارجی کشور، مبادلات علمی و فن آوری، گردشگری، عمومی و انتقال خصوصی مربوط است در ارتباط با توسعه مهاجرت سرمایه و حرکت سرمایه گذاری بین المللی گرفته اند ، صدور اوراق قرضه، امور مالی، کمک های اقتصادی. اشکال روابط اقتصادی بین المللی سنتز، اشکال و انواع هستند (سیاسی، فرهنگی، ورزشی، و غیره) و یا دیگر معاملات در روابط بین دولتی استفاده می شود.

مبنای قانونی سیستم مجموعه ای از قوانین بین المللی و داخلی است و با کمک آن، مقررات ارز در روابط بین المللی، وام و تامین مالی انجام می شود.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 16 برنامه دیگر ارائه شده توسط Nakhchivan State University »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا