کارشناسی ارشد در توسعه سازمانی

عمومی

شرح برنامه

هر سازمان نیازمند یک رهبر است که علم مدیریت تغییر را درک می کند و همچنین هنر هدایت مردم، تیم ها، رشد و تغییر را دارد. تبدیل شدن به این رهبر در USF

کلاس های MSF MS در برنامه توسعه سازمان تمرکز بر درک رفتار در سطح فردی، تیم و سیستم ها.

برای هر سازمانی که به مردم خود و توانایی آنها در پاسخ دادن به تغییر و رانندگی متکی است، کارشناس توسعه سازمانی بسیار مهم است.

جزئیات برنامه برنامه توسعه سازمان

آخرین به روز رسانی اکتبر 2018

درباره این دانشگاه

Be a leader. Build productive and compassionate organizations. Be a force for positive change in the world.

Be a leader. Build productive and compassionate organizations. Be a force for positive change in the world. اطلاعات محدود
سانفرانسیسکو , بارسلونا , سن خوزه , تایپه + 3 بیشتر کمتر