کارشناسی ارشد در تجارت کشاورزی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

iEAFIT es un espacio único donde coexisten la naturaleza, las personas y la tecnología de primer nivel: Estamos innovando en la educación por medio de nuevas pedagogías de aprendizaje. Democratizamos ... اطلاعات بیشتر

iEAFIT es un espacio único donde coexisten la naturaleza, las personas y la tecnología de primer nivel: Estamos innovando en la educación por medio de nuevas pedagogías de aprendizaje. Democratizamos el aprendizaje para propiciar nuevas maneras de interrelación en el contexto educativo para la cocreación y producción de nuevo conocimiento. اطلاعات محدود
Medellín , آنتیکویا , پریرا , بوگوتا + 3 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.