کارشناسی ارشد در اینترنت اشیا و علم داده

عمومی

درباره این دانشگاه

Los programas de IoT y Data Science de MIOTI brindan una experiencia inmersiva que transformará tu mentalidad y tu carrera. Ahora puedes elegir el formato Live Streaming en los programas presenciales, ... اطلاعات بیشتر

Los programas de IoT y Data Science de MIOTI brindan una experiencia inmersiva que transformará tu mentalidad y tu carrera. Ahora puedes elegir el formato Live Streaming en los programas presenciales, ¡tú decides! اطلاعات محدود
مادرید
مشاهده پروفایل مدرسه
Complete this form and the school’s admissions team will reply to you.