کارشناسی ارشد حرفه ای در مدیریت دولتی

عمومی

درباره این دانشگاه

The first public administration school in Latin America, the Brazilian School of Public Administration at the Getulio Vargas Foundation (FGV/EBAP) was established in Rio de Janeiro on April 15, 1952 t ... اطلاعات بیشتر

The first public administration school in Latin America, the Brazilian School of Public Administration at the Getulio Vargas Foundation (FGV/EBAP) was established in Rio de Janeiro on April 15, 1952 through a partnership between the United Nations (UN) and the FGV, in order to respond to demands for qualified professionals in this field. اطلاعات محدود
ریودوژانیرو , Bailrigg , مونترال , یوکوهاما , بنگالورو + 4 بیشتر کمتر