کارشناسی ارشد توسعه املاک و مدیریت پروژه

عمومی

شرح برنامه

این دوره برای متخصصان مدیریت اموال و پروژه است که می خواهند شرایط و تخصص خود را ارتقاء دهند یا برای کسانی که مایل به وارد شدن به صنایع مدیریت مالکیت یا پروژه باشند. دانش آموزان سال اول خود را در درک چگونگی تعادل منافع خصوصی و عمومی در توسعه شهری، چگونگی اعمال اصول مدیریت پروژه و نحوه ارزیابی امکان توسعه آن، درک می کنند.

گزینه های شغلی عبارتند از: موقعیت در توسعه املاک در بخش های عمومی و خصوصی و مدیریت پروژه.

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

At UTS, we think differently: we take global approach to education that has innovation at its core. What’s more, we’re a university for the real world. All our courses are closely aligned with industr ... اطلاعات بیشتر

At UTS, we think differently: we take global approach to education that has innovation at its core. What’s more, we’re a university for the real world. All our courses are closely aligned with industry need, so what you learn will prepare you for your future career. اطلاعات محدود