Keystone logo

2 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی برنامه ها که در بهداشت و درمان بهداشت جهانی سیستم های بهداشت و درمان 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی
  • بهداشت و درمان
  • بهداشت جهانی
  • سیستم های بهداشت و درمان
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی برنامه ها که در بهداشت و درمان بهداشت جهانی سیستم های بهداشت و درمان

سیستم های سلامت اغلب مطالعه صنعت مراقبت های بهداشتی است و به طور گسترده تر تأثیرات جامعه می تواند بر آن صنعت باشد. برنامه های متمرکز بر این زمینه مطالعاتی ممکن است تأثیر اجتماعی، سیاست های بهداشتی، فناوری پزشکی و چگونگی تأثیر هر یک بر ساختارها و فرآیندهای سازمانی را بررسی کنند.

MSc یا کارشناسی ارشد علوم یک درجه علمی است که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است و میزان مهارت و دانش فرد در یک حوزه یا رشته معین را نشان می دهد. بیشتر برنامه های MSc در حدود چهار سال به طول می انجامند تا تکمیل گردند، و پس از آن برخی از دانش آموختگان به نیروی کار می پیوندند درحالیکه برخی دیگر به تحصیلات خود ادامه می دهند.nbsp;&