Keystone logo

285 کارشناسی ارشد برنامه ها که در چین برای 2024

فیلترها

فیلترها

 • چین
رشته های تحصیلی
  آرایشگری (0)
 • آموزش (9)
 • بهداشت و درمان (6)
 • حمل و نقل و لجستیک (5)
 • خودبهسازی (1)
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (14)
 • زبان های خارجی (2)
 • ساخت و ساز (6)
 • علوم اجتماعی (13)
 • علوم زیستی (4)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی ارشد برنامه ها که در چین

  آموزش و پرورش چین بالاتر برای چند سال به عنوان یکی از بهترین در میان کشورهای آسیایی رای دادند. این کشور دارای بیش از 150 توزیع هر دو دانشگاه دولتی و خصوصی متعلق به در تمام استان از چین است. آموزش عالی پژوهش بر اساس است.