مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه در تولید و مدیریت هنری

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Una institución docente de enseñanza superior que cuenta con unas infraestructuras para la docencia y la investigación de excelencia internacional. Una universidad innovadora, dinámica, responsable y ... اطلاعات بیشتر

Una institución docente de enseñanza superior que cuenta con unas infraestructuras para la docencia y la investigación de excelencia internacional. Una universidad innovadora, dinámica, responsable y comprometida con su entorno, que no olvida sus raíces históricas. اطلاعات محدود
Murcia
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.