مدرک کارشناسی ارشد حسابرسی حسابداری و حسابداری برتر

عمومی

درباره این دانشگاه

ICADE Business School, as an integral part of the Faculty of Economics and Business Administration at Comillas Pontifical University, benefits from a long history of training business professionals.

ICADE Business School, as an integral part of the Faculty of Economics and Business Administration at Comillas Pontifical University, benefits from a long history of training business professionals. اطلاعات محدود
مادرید
مشاهده پروفایل مدرسه