مدرک رسمی کارشناسی ارشد در امور مالی

عمومی

درباره این دانشگاه

ICADE Business School, as an integral part of the Faculty of Economics and Business Administration at Comillas Pontifical University, benefits from a long history of training business professionals.

ICADE Business School, as an integral part of the Faculty of Economics and Business Administration at Comillas Pontifical University, benefits from a long history of training business professionals. اطلاعات محدود
مادرید
مشاهده پروفایل مدرسه