توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آموزش با کیفیت برای همه، همه جا

در EDX، ما را ماموریت ما افزایش دسترسی جهانی به آموزش با کیفیت به طور جدی. ما برای اتصال آموزان به بهترین دانشگاه ها و موسسات از سراسر جهان است. به ما بپیوند!

گواهی MicroMasters

یک سری از دوره سطح master برای پیشبرد کار خود، ایجاد شده توسط دانشگاه های برتر و به رسمیت شناخته شده توسط شرکت های. MicroMasters برنامه ها اعتباری واجد شرایط، ارائه در تقاضا دانش و ممکن است استفاده شود برای سرعت بخشیدن به مدرک کارشناسی ارشد.

گواهی حرفه ای طراحی شده توسط رهبران صنعت و دانشگاه های برتر به منظور افزایش مهارت های حرفه ای، حرفه ای گواهینامه توسعه مهارت و تخصص است که کارفرمایان به دنبال با آموزش های تخصصی و آموزش و پرورش حرفه ای است.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی