edX MicroMasters Programs

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آموزش با کیفیت برای همه، همه جا

برنامه MicroMasters هستند یک سری از دوره در سطح کارشناسی ارشد از دانشگاه های برتر طراحی شده برای پیشبرد کار خود را. آنها را فراهم یادگیری عمیق در یک زمینه حرفه ای خاص و از سوی کارفرمایان برای ارتباط کار واقعی خود شناخته شده است. دانش آموزان ممکن است به دانشگاه اعتبار ارائه برای گواهی MicroMasters اعمال می شود و اگر پذیرفته شده است، می توانید مدرک فوق لیسانس شتاب و کم هزینه تر است را دنبال کنند.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

تماس
رسانه های اجتماعی