توضیحات رسمی را مطالعه کنید

شعار: اتصال - تبدیل - موفقیت

این علوم در جستجوی دانش جدید ، سیستم های درک در دنیای جسمی و طبیعی و همچنین برای بهبود شرایط انسانی ، فرصتی برای اکتشاف و کشف است. با وجود چالش هایی که جهان با آن روبرو است ، هیچ وقت زمان بهتری برای ادامه تحصیل در علوم ، مراقبت های بهداشتی یا مطالعات ورزشی صورت نگرفته است. دانشمندان ، تکنسین ها و مراقبان زیادی تقاضا دارند. کالج علوم طبیعی و بهداشت برنامه های درسی دقیق و باکیفیتی را ارائه می دهد که برای آماده سازی دانشجویان برای چالش ها و فرصت هایی که پیش روی شما قرار دارد ، ارائه می دهد.

دانشکده ها

  • زیست شناسی
  • شیمی ، بیوشیمی و فیزیک
  • علوم بهداشتی و عملکرد انسانی
  • پرستاری
  • دستیار پزشک پزشکی
  • مدیریت ورزشی

دانشکده ما معلمان بسیار خوبی هستند ، چه در کلاس و چه با دانشجویان به صورت فردی کار می کنند. UT سرمایه گذاری زیادی در توسعه امکانات آموزشی و تحقیقاتی کالج و آزمایشگاه های دانشگاه ما کرده است. دانشکده ها ، دانشجویان فارغ التحصیل ، تمام دوره های مبتنی بر آزمایشگاه را در همه بخش های ما تدریس نمی کنند.

کالج ما به طور مداوم روابط با سازمانهایی را در منطقه بیشتر خلیج تمپا و جاهای دیگر تقویت می کند تا دانشجویان بتوانند دوره کارآموزی ، داوطلبانه یا تعامل با متخصصانی را که در زمینه انتخابی خود فعالیت می کنند ، به دانشجویان ارائه دهند. هر بخش همچنین دوره های تحصیل در خارج از کشور را ارائه می دهد که دانشجویان می توانند نسبت به مدرک خود اعتبار کسب کنند.

بیانیه مأموریت

کالج علوم طبیعی و بهداشت (CNHS) یک برنامه درسی دقیق و باکیفیت را برای آماده سازی جمعیت متنوع دانشجویان برای پیشرفت های سریع در علوم ، مراقبت های بهداشتی و ورزشی ارائه می دهد. دانشکده ها و کارمندان یک آموزش تحول گرا را در فرهنگ احترام و مثبت بینی ارائه می دهند ، که دانشجویان را برای چالش ها و فرصت هایی که با آنها روبرو می شوند ، آماده می کند. از طریق مشارکت ، همکاری و ارتباطات ، دانشکده ، کارکنان و دانشجویان ما درگیر تحقیق ، تمرین بالینی و بورس تحصیلی ، پرس و جو تعاملی و تجربی و فرصت های یادگیری کارآموزی می شوند که موفقیت را پرورش می دهند.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

The University of Tampa - Overview

The University of Tampa - Get Ready for Extraordinary - Full Video

The University of Tampa
Address
The University of Tampa 401 W. Kennedy Blvd.
33606 Tampa, Florida, آمریکا
وب سایت
تلفن
+1 813-253-3333