University of San Diego Hahn School of Nursing and Health Science

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تو بیشتر از هر شخص دیگر به اینجا تعلق داری.

به دانشکده علوم پرستاری و بهداشت هان خوش آمدید ، که بیش از 40 سال پیش در محوطه زیبای دانشگاه سن دیگو تاسیس شده است. مدرسه ما به طور مداوم در میان بهترین دانشکده های پرستاری فارغ التحصیل در سطح محلی و ملی قرار دارد. اما این تنها دلیلی نیست که دانشجویان آینده برای گذراندن یکی از مدارک تحصیلات تکمیلی ما از درهای ما عبور می کنند.

ارتباطات شخصی بین استادان و دانشجویان به موفقیت و تأثیر جمعی ما دامن می زند. ترحم فقط در درس ما بافته نشده است بلکه در تعهد ما نسبت به شما تجسم یافته است. ما به عنوان دانشمندان و پزشکان بالینی ، برای استعدادها و تجربیات شما ارزش قائل هستیم ما در اینجا هستیم تا شما را مربی کنیم ، پرورش دهیم و شما را ارتقا دهیم زیرا شما به آنچه در آن هستید تبدیل می شوید.

مکان ها

سن دیگو

Address
Alcala Park,5998
92110 سن دیگو, کالیفرنیا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: