University of Hartford Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کشف فواید و راحتی از آموزش آنلاین در دانشگاه هارتفورد.

چه چیزی باعث برنامه های آنلاین UHart متفاوت و بهتر از دیگران؟

برای شروع، شما نمی خواهد احساس جدا شده است. استادان ما به شما توجه شخصی را و تشویق تعامل به طوری که شما احساس می کنید بخشی از یک جامعه.

اساتید حامی و پاسخگو هستند. شما می توانید مشاوره حرفه ای و راهنمایی در جستجوی کار خود را دریافت کنید. شما باید این گزینه از حضور در برخی از دوره های در محوطه دانشگاه برای یک رویکرد مخلوط. شما توسط استادان تمام وقت تدریس، دستیاران و یا مدرسان آموزش.

مکان ها

هارتفورد

Address
200 Bloomfield Avenue
West Hartford, CT 06117

هارتفورد, کانکتیکات, آمریکا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: