University of San Francisco - School of Nursing and Health Professions

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این

چشم انداز

دانشکده پرستاری

مأموریت

ماموریت مدرسه پرستاری

ارزش های

ارزش های دانشکده پرستاری و بهداشت حرفه ای مطابق با ارزش های اصلی این دانشگاه عبارتند از ایجاد و حفظ محیط زیستی که بر پایه احترام متقابل، شفافیت، همکاری، حرفه ای، خلاقیت، تنوع ، حساسیت فرهنگی و معنویت. ارزش های فردی یکپارچگی، برتری تحصیلی، احترام به خود و دیگران، محبت و مراقبت، رشد شخصی، مسئولیت و مسئولیت پذیری، حرفه ای بودن، اشتیاق برای عدالت، و سلامت و رفاه شخصی، را نشان دهید. از طریق ارتقاء سلامت و سلامتی، مراقبت جامع، بیمار محور، حمایت از بیمار، روحیه تحقیق و عمل مبتنی بر شواهد، ارتقاء ایمنی و کیفیت، مراقبت مقرون به صرفه، فناوری های نوظهور متعادل با یک انسان بشری رویکرد، تصمیم گیری حرفه ای و اخلاقی، افزایش دسترسی به مراقبت، مخصوصا برای جمعیت های آسیب پذیر، زیرساخت موثر بهداشت عمومی و یادگیری مادام العمر است. ماموریت، چشم انداز و ارزش های دانشکده پرستاری

روانشناسی بالینی PsyD از USF SONHP در Vimeo.

مکان ها

سانفرانسیسکو

University of San Francisco

Address
920 Mason Street
San Francisco, CA 94129

سانفرانسیسکو, کالیفرنیا, آمریکا
تلفن
+1 415-422-5555

نارنجی

Address
St. Joseph Center
480 South Batavia St.

CA 92868 نارنجی, کالیفرنیا, آمریکا

ساکرامنتو

Address
1, Capitol Mall suite 100
CA 95814 ساکرامنتو, کالیفرنیا, آمریکا

پلازانتون

Address
6120 Stoneridge Mall Rd #150
CA 94588 پلازانتون, کالیفرنیا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: