توضیحات رسمی را مطالعه کنید

خانم های باهوش و آرام با رویاهای روشن از سال 1833 است. Stephens College زنان با افتخار در کلمبیا، Mo. واقع شده است، در محل دانشگاه برتر دانشگاه و چندین کالج خصوصی است. از آنجا که تاسیس ما در سال 1833، ما برنامه های نوآورانه و حرفه ای متمرکز شده در هنرهای لیبرال با توجه به هنر و علوم خلاق ارائه شده است. ما روشی مبتنی بر تجربه را برای آموزش فراهم می کند و اطمینان حاصل می کند که دانش آموزان ما هر دو آموزش های کلاس درس و تجربیات کار خارجی را به کار می گیرند. ما همچنین برنامه های فارغ التحصیل، آنلاین و گواهی های موجود برای زنان و مردان را به عنوان بخشی از تعهد ما به یادگیری مادام العمر ارائه می دهیم. استفنز افتخار دارد که بخشی پر جنب و جوش از کلمبیا باشد، برنامه های جامعه و نمایشگاه ها، نمایش های عمومی، جشنواره فیلم شهروند جین را ارائه دهد. از طریق مدرسه کودکان ما، موسسه TRYPS در Stephens College و ما در تابستان عملکرد، ورزش و اردوگاه های آکادمیک، ما با افتخار با دختران و پسران همه سنین آموزش می بینیم.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

Stephens College spotlights graduate and online programs

Stephens College spotlights graduate and online programs