Southern Utah University College of Education and Human Development

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

به کالج آموزش و توسعه انسانی بورلی تیلور سورنسون خوش آمدید

ماموریت اصلی ما پیشبرد آموزش ، عملکرد انسانی و رشد خانواده از طریق دانش ، دلسوزی و عمل است.

دانشکده تربیت معلم در دانشگاه جنوبی یوتا نابرابری و بی عدالتی در سیستم آموزشی ما و جامعه بزرگ را قضاوت می کنند. ما متعهد به پرورش و پرورش مربیانی هستیم که برای همه افراد در جوامعی که خدمت می کنند ارزش قائل هستند. چنین مربیان حرفه ای به عنوان عوامل تغییر عمل می كنند ، از طرفدار عدالت و عدالت در مدارس و اجتماعات خود هستند ، و دانش آموزان را به انجام همان كار جرات می بخشند.

گروه آموزش معلمان دانشگاه جنوب یوتا این فرصت را به دانشجویان می دهد تا در مقاطع ابتدایی یا آموزش متوسطه تحصیل کنند. اهداف گروه آموزش و پرورش توسعه مربیانی است که از نظر آکادمیک ، باتجربه ، آماده ، نیاز به هنر و علم در آموزش و پرورش را درک کنند و از مدیریت کلاس م effectiveثر برخوردار باشند. مشارکت با مدرسه منطقه ای Iron County ، کارهای هنری برای کودکان ، شورای هنری یوتا ، خدمات جنگل و پارک ایالات متحده ، ابتکار SUU Outdoor ، اتحاد منطقه ای K-16 مرکز توسعه آموزش Southwest و بسیاری دیگر فرصت های مشارکت در دوره های کارآموزی را برای دانشجویان ما فراهم می کند. ، فرصت های کاری ، تجربه عملی یادگیری و رشد حرفه ای.

مکان ها

Cedar City

Address
West University Boulevard,351
84720 Cedar City, یوتا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید