Northwestern University Master of Product Design and Development Management

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ماموریت ما این است که نسل بعدی متفکران و رهبران مصنوعی را آموزش دهیم - افرادی که قادر به حرکت در حوزه ها و صنایع هستند، شناسایی همگرایی و ایجاد تاثیر از طریق لنز طراحی محور انسان. این متفکران عمومی نیستند، بلکه متخصصان متفاوت هستند. آنها یک رویکرد واحد برای حل مشکلات را بر اساس مهارت های مهندسی، علوم اجتماعی، طراحی و مدیریت تئوری مدیریت می کنند.

تفکر طراحی

ما متدولوژی فریم مسئله و پیدا کردن فرصت را برای تولید خلاقانه و نتایج عملی اقدام می کنیم. ما همیشه تلاش می کنیم تا روند طراحی خوب را بهبود ببخشیم، ما قصد داریم تا تفکر طراحی را به برنامه درسی و پروژه های در دست اجرا از هر یک از برنامه های دانشگاهی ما، ادغام کنیم.

برنامه های بین رشته ای

ما انواع برنامه های همه جانبه و بین رشته ای را برای دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و کارکنان حرفه ای ارائه می کنیم که آموزش و همکاری و رهبری در تفکر طراحی را آموزش می دهند.

مکان ها

اوانستون

Master of Product Design and Development Management (mpd²) at the Segal Design Institute

Address
Segal Design Institute
2133 Sheridan Rd

IL 60208 اوانستون, ایلینویز, آمریکا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: