New York University, Leonard N. Stern School of Business

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

از یک روز، تاریخ از دانشگاه نیویورک استرن (دانشگاه نیویورک، لئونارد N. مدرسه استرن از کسب و کار) منعکس کرده است که از شهرستان به آن است که پس از نزدیک گره خورده است. مدرسه کسب و کار دانشگاه نیویورک بیش از 100 سال پیش تاسیس شد به ارائه آموزش کسب و کار به پسران و دختران از مهاجران است. امروز، لئونارد N. مدرسه استرن از کسب و کار در خط مقدم آموزش کسب و کار در امریکا و جهان است. ارزش NYU استرن در دانشگاه نیویورک استرن، ما یک محیط است که پرورش رهبران رو به جلو فکر شکل گرفته است. ما در ثروتمندترین محیط زیست برای کسب و کار آموزش در کشور تعهد ما به 4 ارزش ایجاد کرده اند.

  • برتری علمی ما باور داریم که تعالی می آید از دانستن پاسخ درست اما در پرسیدن سوالات درست نیست. با یکی از بزرگترین و بهترین دانشکده در جهان، دانش آموزان ما توسعه نه تنها مجموعه ای عمیق تر از مهارت های اما یک نگرش وسیعتر از نقش کسب و کار در جهان است.
  • IQ + EQ ما ارزش هر دو IQ و EQ و شکل دادن به یک جامعه با افرادی که هر دو نقاط قوت فکری و فردی.
  • همکاری انجمن ما در ارزش جامعه منحصر به فرد مشترک ما ایمان آورده و ارائه فرصت های فراوانی از رهبری، نقش تیم، باشگاه ها و گروه های به ترویج فرهنگ یادگیری مشارکتی و انجام می دهند.
  • انرژی یک مرکز جهانی ما در یکپارچه سازی انرژی نیویورک به فرهنگ دانشگاهی ما اعتقاد دارند. ما اهرم نزدیکی به کسب و کار و غنای فرهنگی NYC در راه های خلاق و نوآورانه است.

مکان ها

نیویورک

Address
NYU Stern
Henry Kaufman Management Center
44 West Fourth Street

10012 نیویورک, نیویورک, آمریکا

برنامه ها

در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree: