Michigan Technological University MTU College of Sciences and Arts

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کالج علوم و هنرها با روشنفکری ، تفکر انتقادی ، خلاقیت و نوآوری در چندین رشته سوخت میشیگان Tech Huskies را تأمین می کند. دانش آموزان توسط متخصصان برجسته در زمینه های خود تدریس می شوند و در 28 کارشناسی و 23 درجه تحصیلات تکمیلی مشغول تحقیقات پیشرفته هستند - دستان خود را با قدرت و قاطعیت کثیف می کنند.

مکان ها

هوتون

Address
Townsend Drive,1400
49931 هوتون, میشیگان, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید