توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدرسه کسب و کار

IUN یک پردیس منطقه ای شهری از دانشگاه ایندیانا است که در منطقه شمال غربی ایندیانا واقع شده است. مدرسه دوره های روزانه و عصر را به 63٪ تمام وقت / 37٪ دوره های کارشناسی نیمه وقت و 98٪ نیمه وقت دانشجویان MBA می دهد.

دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسه کسب و کار

این دانشگاه به راحتی در نزدیکی تقاطع I-80/94 و I-65 در برادوی واقع در حومه گری پارک گلن قرار دارد و به راحتی برای ساکنین محلی و افرادی که به کار و کار در منطقه شهری شیکاگو راه می یابند، قابل دسترسی است.

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: