توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشگاه برای لا همکاری اینترناسیونال (UCI، برای مخفف آن در زبان اسپانیایی، دانشگاه همکاری های بین المللی است) یک نهاد خصوصی است معتبر در کاستاریکا توسط شورای ملی خصوصی آموزش عالی (CONESUP اسپانیایی) از سال 1994 مه 24 است.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی
  • اسپانیایی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

Universidad para la Cooperación Internacional - UCI

Location address
Universidad para la Cooperación Internacional
Between 15th & 17th Avenues, 35th Street

San José, استان سان خوزه, CR
Social Media