Duke Kunshan University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشگاه دوک کانشان

دانشگاه دوک کانشان

محل

دانشگاه دوک کانشان

خانه دانشجویی

دانشگاه دوک کانشان

بورس های تحصیلی

در دانشگاه دوک کانشان، شما میان فرهنگی، آموزش همتا به همتا تجربه می شود و توسط کارشناسان هیات علمی در زمینه های خود را هدایت، برای کمک به شما در راه کشف به کارآموزی، شغل، برنامه های مدرسه فارغ التحصیل، و بیشتر. دانش آموزان یک شهروند بین المللی با دیدگاه های گسترده پدیدار شود.

دانشگاه دوک کانشان

فکری کنجکاو، در سطح جهانی فکر، دانش آموزان این بلند پروازانه است که دانشگاه دوک کانشان است که به دنبال.

علاقه مند؟ آغاز دوک کانشان سفر در اینجا ...

مکان ها

کونشان

Duke Kunshan University

Address
No. 8 Duke Avenue
215316 کونشان, چین
تلفن
+86 512 5777 9988