Atlântica University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

به Atlântica خوش آمدید!

ما برای ورود شما آمادگی داریم و بسیار هیجان زده هستیم که تصمیم گرفتیم به ما بپیوندیم.

روزهای خوشحالی طراحی شده است تا انتقال خود را به Atlântica و زندگی دانشگاه به عنوان صاف که ممکن است. هنگامی که شما در روزهای خوش نشست حضور دارید، جلسات مختلف، رویدادها و اجتماعات اجتماعی را برای کمک به Atlântica و شهر بهتر خواهید یافت.

پاسخ به سوالات خود را پیدا کنید و دوستان جدیدی بسازید. ما می خواهیم شما از آن لذت ببرید و در مورد خانه جدید خود یاد بگیرید. بیشترین روزهای خوش را داشته باشید!

روزهای خوش آمدید - 24 تا 27 سپتامبر 2018

مکان ها

Barcarena

Address
ATLÂNTICA
School of Management Sciences, Health, IT &
Engineering
Fábrica da Pólvora de Barcarena
2730-036 Barcarena
Portugal

Barcarena, لیسبون, پرتغال