Institute of Professional and Executive Management

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

وضعیت اعتباربخشی سه گانه مدرسه کسب و کار Strathclyde و رتبه بندی بین المللی آن را در سطوح بالا مدارس کسب و کار جهانی قرار می دهد. جایزه های اخیر ما عبارتند از:

  • سه بار توسط AMBA / EQUIS و AACSB تایید شده است
  • رتبه بندی رتبه اول جهانی اکونومیست در MBA (ژوئیه 2013). MBA Strathclyde Business School در سوئیس به عنوان شماره 2 (بعد از IMD)، در مدارس کسب و کار انگلستان 5 و 10 در اروپا رتبه بندی شده است. کل Strathclyde 28 از 62 مدرسه کسب و کار بین المللی قرار گرفت.
  • 11 در انگلستان، 25 در اروپا و 87 در جهان (رتبه بندی FT Global MBA در ژانویه 2013)
  • 8 در انگلستان، 16 در اروپا و 54 در جهان (اکونومیست کد MBA اکتبر 2012)
  • Top 10 در انگلستان، 35 در اروپا (رتبه بندی مدرسه های کسب و کار اروپا، Financial Times، Nov 2010 و 2011 و 2012)
  • رتبه بندی مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی - MBM برنامه Stratclyde در رتبه 33 قرار دارد. از 12 دانشکده انگلستان فقط از چهارمین جایگاه قرار گرفتیم و در مرحله پیشرفت کار نیز 3 قرار گرفتیم. (رتبه بندی FT MiM 2013 سپتامبر)
  • شماره 6 در جهان در استراتژی شرکت (FT Global MBA Survey 2013)

مکان ها

هنگ کنگ

Address
Institute of Professional and Executive Management
12/F, Tai Yip Building, 141 Thomson Road,
Wanchai

هنگ کنگ, هنگ کنگ

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: