توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشگاه به Ilorin در شهرستان باستانی به Ilorin، حدود 500 کیلومتر از ابوجا، پایتخت فدرال واقع شده است. به Ilorin، پایتخت از Kwara دولت، است استراتژیک در محل تلاقی جغرافیایی و فرهنگی شمال و جنوب واقع شده است.

در سال 1975 تاسیس

ماموریت

به منظور ارائه محیط زیست در سطح جهانی برای یادگیری، تحقیق و خدمات اجتماعی.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: