ISM University of Management and Economics

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

118313_ISMUniversityofManagementandEconomics.jpg

سلف ISM مرکز آموزش تجارت ، یک موسسه آموزش عالی اجرایی در لیتوانی بود. در سال 1995 توسط دانشکده بازرگانی نروژی BI و دانشگاه صنعتی Kaunas تأسیس شد.

ISM University of Management and Economics

  • بیش از 100 دانشگاه شریک برای مطالعات Exchange

مکان ها

ویلنیوس

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Address
ISM University of Management and Economics
Arklių St. 18

01305 ویلنیوس, شهرستان ویلنیوس, لیتوانی
تلفن
+370 5 212 3960