University of Eastern Finland

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشگاه فنلاند شرقی یکی از پنج دانشگاه بزرگ فنلاند است. این دانشگاه دارای بیش از 15،500 دانش آموز و بیش از 2500 عضو هیئت علمی است. محوطه دانشگاه در Joensuu و Kuopio در شرق فنلاند واقع شده است.
دانشگاه فنلاند شرقی یک دانشگاه جامع چند رشته ای است که بیش از 100 موضوع حرفه ای را ارائه می دهد. 22 برنامه بین المللی کارشناسی ارشد وجود دارد.
دانشگاه فنلاند شرقی دارای چهار کالج، موسسه فلسفه، دانشکده علوم و جنگلداری، دانشکده علوم بهداشت و یکی از موسسات تحقیقاتی علوم اجتماعی و اجتماعی است.

مکان ها

جونسو

Address
Yliopistokatu 2
P.O.Box 111

FI-80101 جونسو, فنلاند

كوپيو

Address
Yliopistonranta,1
70210 كوپيو, فنلاند

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: