Tampere University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Tampere University

Tampere University

دانش آموزان می توانند مطالعات خود را به صورت انعطاف پذیر برنامه ریزی کرده و آنها را در زمان هدف تکمیل کنند. آنها به اطلاعات به روز در مورد پیشرفت تحصیلات و میزان مهارتهایشان دسترسی دارند. آموزش دکتری و مشاغل تحقیقاتی زمینه ساز تعالی دانشگاهی است.

مکان ها

تامپره

Address
تامپره, فنلاند

برنامه ها

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد(MA)
کارشناسی ارشد(MSc)