LUT University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

LUT University

LUT یک سنت پیوندهای محکم با جامعه تجارت دارد. مجله تجاری فنلاند " Talouselämä " رتبه LUT را به عنوان بهترین دانشگاه در زمینه همکاری های فناوری تجاری در فنلاند بدست آورده است. ما مشاغل حاصل از تحقیقات علمی را ارتقا می دهیم. این توسط شرکت سرمایه گذاری خود دانشگاه ' دانشگاه پرده سبز نوآوری ، که از شرکت های مبتنی بر تحقیق LUT ' پشتیبانی می کند ، نشان داده شده است.

امور بین المللی

مکان ها

لاپنارنتا

LUT University, Lappeenranta campus

Address
Yliopistonkatu 34
53850 لاپنارنتا, فنلاند

لاختی

LUT University, Lahti campus

Address
Mukkulankatu 19,
15210 لاختی, فنلاند
وب سایت

برنامه ها

کارشناسی ارشد(MSc)
این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: